" اراده شخصی "


قدم سوم بسیار حساس و مهم است چون ما همگی مدت‌ها طبق اراده خود عمل کرده‌ایم و از داشتن حق انتخاب و حق تصمیم گیری سوءاستفاده کرده‌ایم. اراده شخصی دقیقاً به چه معنا است؟ بعضی مواقع به معنی کنار کشیدن و انزوای کامل است که باعث می شود ما در زندگی کاملاً مجذوب خود و تنها باشیم . بعضی مواقع اراده شخصی باعث می‌شود که ما هرگونه ملاحظه و مراعاتی را کنار گذاشته و فقط به دنبال خواسته خود باشیم. احساسات و نیازهای دیگران را نادیده می گیریم و با تمام قدرت ، هر کس را که بخواهد این حق ما را که هر کار بخواهیم، می توانیم انجام دهیم را زیر سؤال ببرد زیر پا له خواهیم کرد.


ما به مانند طوفان و تند بادی بی‌رحم

به زندگی افراد خانواده، دوستان، و حتی غریبه ها تازیانه می‌زنیم

و کاملاًاز خرابی که در پشت سر باقی می گذاریم

نا آگاه هستیم .


اگر شرایط دلخواه ما نباشد ، سعی می کنیم به هر نحو ممکن ان را بگونه ای تغییر دهیم تا به اهداف خود برسیم. حاضر هستیم به هر قیمتی به خواسته خود برسیم. چنان سرگرم تعقیب افکار و خواسته های آنی خود و اجباری هستیم که کاملاً رابطه ما با وجدان‌مان و نیروی برتر قطع می‌گردد. برای کار کردن این قدم نیاز است که هر یک از ما راه‌هایی را که از ان طریق طبق اراده شخصی خود عمل کرده ایم را تشخیص دهیم. سپردن اراده شخصی به این معنا نیست که هدف‌های‌مان را پیگیری نکنیم یا سعی در تغییر خود یا محیط اطراف‌مان ننمائیم و یا به این معنی نیست که منفعلانه هر بی عدالتی را در حق خود یا کسانی که مسئولیت‌ آنها با ما است را بپذیریم. لازم است که بین اراده شخصی مخرب با رفتار سازنده تفاوت قائل شویم. اگر در برنامه جدید هستیم و تازه شروع به کار کرد قدم سوم کرده ایم، احتمال دارد گیج شویم که خواست و اراده خداوند برای ما چیست و فکر کنیم که این قدم از ما می خواهد که آن را پیدا کنیم. در حقیقت ما قبل از قدم یازده، رسماً توجه خود را بر روی آگاهی از خواست نیروی برتر متمرکز نمی‌کنیم، اما فرآیندی که ما را بدان سو رهنمون می سازد را از قدم سوم آغاز می کنیم.

خواست خدا برای ما، چیزی است که ما بتدریج از طریق کار کردن قدم سوم به آن پی می بریم اما فعلاً می توانیم به نتایج ساده ای درباره خواست خدا که برای ما کاربرد داشته باشد بسنده کنیم. این خواست نیروی برتر است که پاک بمانیم. خواست خدا برای ما انجام کارهایی است که کمک می کند تا پاک بمانیم مانند رفتن به جلسات یا تماس منظم با راهنمای خود. بعضی مواقع در بهبودی، ممکن است ببینیم که ناخوداگاه به جای اینکه سعی کنیم خواست خود را با اراده خداوند منطبق کنیم داریم ان را با اراده شخصی خود منطبق می‌نماییم. این اتفاق آنقدر اهسته و نامحسوس رخ می دهد که ما به سختی ممکن است متوجه آن شویم. به نظر می رسد که وقتی اوضاع بر وفق مراد است ما در برابر این اراده شخصی خود ضربه پذیرتر هستیم. ما از حد و مرز دنبال کردن اهدافمان با فروتنی و صداقت عبور می کنیم و براحتی وارد وادی سوءاستفاده از دیگران و رسیدن به نتایج تحمیلی خودمی‌شویم.
می بینیم که در بحث با اشخاص برای مجاب کردن آنها زیاده روی می کنیم و بر نظر خود پافشاری می نماییم و یا می بینیم به چیزی زیاده از حد چسبیده ایم. به یکباره متوجه می‌شویم که مدت‌ها است با راهنمای خود تماس نگرفته‌ایم. اگر درست به درون خود گوش کنیم احساس ناراحت کننده ای‌ که از بهبودی فاصله گرفته ایم به سراغ‌مان خواهد آمد.

ما تصمیم گرفتیم پاک بمانیم.

منبع : انجمن برادری طالوت |سه-3 منبع : انجمن برادری طالوت |سه-3 منبع : انجمن برادری طالوت |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3 منبع : |سه-3
برچسب ها : اراده ,کنیم ,شخصی ,خواست ,هستیم ,شویم ,اراده شخصی ,نیروی برتر ,بعضی مواقع ,کنیم خواست ,اراده خداوند